به وب سايت شبكه بهداشت ودرمان چادگان خوش آمديد

previous pauseresume next

بيماريهاي غير واگير

معرفی پرسنل واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها:

 روح اله لک : کارشناس مسئول مبارزه با بیماریها

 

قاسم مریدی :کارشناس بیماریهای واگیر و مسئول زنجیره سرما

 

سید مصطفی رضوی :کارشناس بیماریهای غیر واگیر

 

 

شرح وظایف واحد پیشگیری ومبازه با بیماریها غیر واگیر:

 

 

واحد مبارزه با بیماریها یکی از واحدهای مرکز بهداشت شهرستان است که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماریهای شایع شهرستان از نظر اتیولوژی ، توزیع مکانی ، توزیع زمانی، توزیع انسانی و بخصوص بار بیماری( Burden of Disease ) و عوامل موثر در آن بررسی و مطالعه نموده و بدینوسیله جایگاه اپیدمیولوژیک آنها را در چارچوب قیاس منطقه ای و ناحیه ای از نظر اسپورادیک ، آندمیک ، طغیان( Out Break ) و اپیدمیک بودن تعیین و تبیین می نماید، تا بتواند بعنوان عضوی از ساختار اجرایی مرکز بهداشت شهرستان بعنوان یک واحد سازمانی مسئول در قبال سلامت آحاد جامعه هماهنگ و همپا با سایر اعضاء و دیگر بخشهای موثر در بهداشت و با بهره گیری از توان تخصصی خود در تحقق اهداف بهداشتی کشور به نحو شایسته ایفای نقش کند.

 

 

اهم وظایف واحد مبارزه با بیماریها

۱-مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریها در سطح شهرستان

۲- برنامه‌ریزی ، سازماندهی و هدایت اجرایی برنامه‌های کنترل بیماریها در سطح شهرستان

۳- مراقبت و پایش برنامه های کنترل بیماریها

۴- تسهیل زمینه های اجرایی برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه کنترل بیماریها

۵- جلب و ایجاد همکاری درون و بین بخشی

۶- برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان

۷- برنامه ریزی و انجام سمینارها و کارگاه های آموزشی

۸- برنامه ریزی و انجام ادغام برنامه کنترل بیماریها درPHC

۹- شرکت در جلسات، کنگره ها، سمینارها و کارگاه های علمی

۱۰- انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و یا مشارکت در آنها

 

 

برنامه های تحت مراقبت  بيماري هاي غیر واگیر

 

۱-        تهیه تراکت و پلاکارد و نصب آن بر طبق تقویم بهداشتی

۲-     آموزش چهره به چهره و گروهی بیماران در مراکز تابعه

۳-     جمع آوری و تنظیم فرمهای آماری بیماریهای غیر واگیر از کلیه مراکز شهری و روستایی و ارسال به معاونت بهداشتی بصورت ماهانه

۴-     آموزش مستمر نیروها

۵-   هماهنگی با اداره پست جهت ارسال نمونه های هیپوتیروئیدی به آزمایشگاه رفرانس

۶-   جمع آوری و ثبت رایانه ای آمار سوانح و حوادث از بیمارستان تحت پوشش . و ارسال آن بصورت شش ماهه به معاونت

۷-   جمع آوری آمار مصدومین  چهارشنبه آخر سال  از بیمارستانها و ارسال به معاونت

۸-  برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در مناسبت های خاص

۹-  تشکیل جلسات هماهنگی با حضور تیم مشاوره تالاسمی

۱۰-  نظارت بر اجرای برنامه پیشگیری از بتا تالاسمی ماژور

۱۱-  پیگیری زوجین ناقل تالاسمی جهت انجام به موقع مشاوره تنظیم خانواده . ارجاع به آزمایشگاه مراکز پیش از تولد(PND)

۱۲-  نظارت بر آزمایش های پیش از ازدواج زوجین جوان جهت غربالگری زوج های مشکوک به تالاسمی مینور

۱۳-  بازدید از کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و نظارت بر عملکرد آنها

۱۴-  جمع آوری و ثبت آمار سرطانها از مراکز پاتولوژی منطقه

۱۵-  نظارت بر برنامه دیابت طبق دستورالعمل کشوری

۱۶-  نظارت بر اجرای طرح غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان

۱۷-  نظارت بر اجرای طرح غربالگری فنیل کتونوری نوزادان

۱۸-  نظارت و برنامه ریزی جهت اجرای طرحههای غربالگری کشوری،استانی و شهرستانی بیماریهای غیر واگیر

۱۹-  تهیه و ارسال آمارهای ماهیانه،سه ماهه،شش ماهه و سالیانه بیماریهای غیر واگیر

۲۰-  تشکیل کمیته های درون و برو ن بخشی بیماریهای غیر واگیر

۲۱-  نظارت بر کیلینیک دیابت

۲۲-  نظارت بر مرکز غربالگری تالاسمی

۲۳-  نظارت بر غربالگری زنان باردار در خصوص دیابت

۲۴-  ورود اطلاعات بیماریهای غیر واگیر در پروتال وزارت بهداشت

۲۵-  نظارت بر اجرای برنامه فشار خون

۲۶-  برنامه ریزی ونظارت بر اجرای برنامه هموفیلی

۲۷-  برنامه ریزی،نظارت واجرای طرح های بررسی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر

ويلاهاي شهرستان چادگان

تماس با ما

آدرس:چادگان روبروي پارك آبشار

 

پست الكترونيكي:ch_Health@yahoo.com

 

شماره تماس: ۳-۵۷۷۲۲۶۰۲

سدزاينده رود