به وب سايت شبكه بهداشت ودرمان چادگان خوش آمديد

previous pauseresume next

تعرفه هاي خدمات درماني

تعرفه ويزيت سال ۱۳۹۲

 

                         طرفهاي قرارداد          

                    

 

ويزيت عمومي 

(ريال)                                               

   ويزيت متخصص 

(ريال)                                                          

 

ويزيت روانپزشك

(ريال)                                                      

         

   نوار قلب 

(ريال)                                              

 آزاد

 

 ۵۳۰۰۰  ۶۱۰۰۰  ۷۵۰۰۰  ۵۱۰۰۰

 تامين اجتماعي

 

 ۱۶۰۰۰  ۱۸۵۰۰  ۲۲۵۰۰  ۳۲۵۰۰

 خدمات درماني

 

 ۱۶۰۰۰  ۱۸۵۰۰  ۲۲۵۰۰  ۱۵۰۰۰

نيروهاي مسلح

 

 ۱۶۰۰۰  ۱۸۵۰۰  ۲۲۵۰۰  ۱۵۰۰۰

 بانك صادرات

 

 ۱۱۰۰۰  ۱۲۵۰۰  ۱۵۰۰۰  ۱۰۰۰۰

بيمه ايران

 

 رايگان  رايگان  رايگان  رايگان

 كارت طلايي فرهنگيان

 

 رايگان  رايگان  رايگان  رايگان

 بيمه دانا

 

 رايگان  رايگان  رايگان  رايگان

بانك كشاورزي

 

 رايگان  رايگان  رايگان  رايگان

 بانك سپه

 

 رايگان  رايگان  رايگان  رايگان

 روستايي

 

 ۱۶۰۰۰  ۱۸۵۰۰  ۲۲۵۰۰  ۱۵۰۰۰

شهري زير ۲۰هزار نفر

 

 ۱۶۰۰۰  ۱۸۵۰۰  ۲۲۵۰۰  ۱۵۰۰۰

ويلاهاي شهرستان چادگان

تماس با ما

آدرس:چادگان روبروي پارك آبشار

 

پست الكترونيكي:ch_Health@yahoo.com

 

شماره تماس: ۳-۵۷۷۲۲۶۰۲

سدزاينده رود