به وب سايت شبكه بهداشت ودرمان چادگان خوش آمديد

previous pauseresume next

روابط عمومي

مسئول روابط عمومي :محمود عباسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس پست الكترونيك:

 

شرح وظايف :

 

۱-انعكاس اخبار رويدادهاي مهم بهداشتي ودرماني درشبكه به روابط عمومي دانشگاه

۲-مشاركت وهمكاري با سايرواحدها در برگزاري مراسم (ملي مذهبي) در حوزه فعاليت وتهيه عكس وفيلم و... از فعاليت هاي انجام شده در مراكز بهداشتي درماني تابعه

۳-همكاري در برپايي جلسات سخنراني و پرسش وپاسخ مسئولان شبكه با كاركنان ومردم

۴- برنامه ريزي هدايت ونظارت برفضا سازي تبليغات در حوزه فعاليت

۵-تهيه وتدوين و ارسال گذارش عملكرد (سه ماهه،شش ماهه،ساليانه )شبكه به روابط عمومي دانشگاه و مافوق

۶-ارتباط مستمر با مديريت روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان براي انجام فعاليت ها

۷-همكاري در برگزاري نمايشگاه به مناسبت هاي مختلف

۸-برنامه ريزي هماهنگي و نظارت بر فضا سازي تبليغاتي در حوزه فعاليت

۹- همكاري در انجام امور رفاه كاركنان

ويلاهاي شهرستان چادگان

تماس با ما

آدرس:چادگان روبروي پارك آبشار

 

پست الكترونيكي:ch_Health@yahoo.com

 

شماره تماس: ۳-۵۷۷۲۲۶۰۲

سدزاينده رود