به وب سايت شبكه بهداشت ودرمان چادگان خوش آمديد

previous pauseresume next

محتواي آموزشي دوره ها

آسیب های قابل پیشگیری در کودکان

بسته خدمات نوین سالمندان

اسلایدهای کارگاه سالمندان

شیوه زندگی سالم در سالمندی

راهکارهای افزایش جمعیت

اسلایدهای کارگاه آموزشی پیشگیری از سرطان سرویکس وبرست

اسلاید۱

اسلاید۲

اسلاید ۳

اسلاید ۴

ماساژدرمانی ۱

ماساژدرمانی۲

بارداری وکلیه

تست های آزمایشگاهی بارداری

حریق

حاملگی های پرخطر

مشکلات شیردهی

دستورعمل اجرایی برنامه خود یاری

دستورعمل برنامه آموزش وارتقای سلامت

معاینه بار اول نوزادان

اسلاید ۱

اسلاید ۲

اسلاید ۳

سلاید ۴

فرزند پروری

مسئله یابی

ارزیابی داده های کمی وکیفی

غربالگری ناهنجاری جنین

فشارخون بارداری

غربالگری قبل از بارداری

مهارتهای ارتباطی همسران ۲ (اسلاید ۱)

مهارتهای ارتباطی همسران ۲ (اسلاید ۲)

مهارتهای ارتباطی همسران ۲ (اسلاید ۳)

افسردگی سالمندی (پزشک)

افسردگی سالمندی (بهورز،کاردان وکارشناس)۱

افسردگی سالمندی (بهورز،کاردان وکارشناس)۲

افسردگی سالمندی (بهورز،کاردان وکارشناس)۳

آمادگی برای زایمان

سوانح وحوادث کودکان

تحلیل وتفسیر شاخص های حیاتی

ديابت بارداري

فشارخون

ايدز در بارداري

رويكردها وسياست هاي جمعيتي

ديابت در سالمندي

احياءپايه كودكان

اصول تربيت فرزندان

جزوه تربيتي فرزندان

جلب حمايت هاي همه جانبه

استرس وراههاي كنترل آن

تغذيه در دوران بلوغ

كارگاه ديابت وبارداري

كارگاه مستند سازي وبايگاني۱

كارگاه مستند ساري وبايگاني ۲

كارگاه جلب حمايت هاي همه جانبه

دوره ادغام يافته تغذيه شيرخواران وكودكان خرد سال

پس مانده واهميت آن

پيشگيري از سرطان برست

كتاب چرا مرگ مادر

آزمايشات غربالگري ناهنجاري جنين

تغذيه در نقاهت و بيماري كودكان

كارگاه پيشگيري از خودكشي

اهميت تغذيه در دوران بارداري

راهنماي جديد وزن گيري مادران باردار

راهنماي وزن گيري مادران باردار

كاربرد شاخص ها در ارزيابي برنامه ها

كاربرد شاخص ها درارزيابي برنامه ها

كارگاه قلبي عروقي:

اسلايد۱                     

اسلايد۲

كارگاه ترويج شيوه زندگي سالم:

عوامل اجتماعي موثر برسلامت

مبحث دخانيات

اسلايد ۱                               

اسلايد ۲   

اسلايد ۳

اسلايد ۴

اسلايد ۵

اسلايد ۶

كارگاه ثبت علل مرگ ومير

برنامه وراهنماي ايمن سازي  :   

اسلايد ۱                                           

 اسلايد۲                                            

اسلايد۳ 

سرطان برست

كارگاه بهداشت محيط مدارس

كارگاه pqu

كارگاه نحوه اسكرين كودكان

اسلايد ASQ

كارگاه آنمي در بارداري

كارگاه آموزشي تغذيه در بحران

 كارگاه آموزشي مانا

كارگاه آموزشي تحرك جسماني و ورزش در ميانسال سالم

كارگاه آموزشي نمونه برداري ميكروبي و شيميايي آب

 

ويلاهاي شهرستان چادگان

تماس با ما

آدرس:چادگان روبروي پارك آبشار

 

پست الكترونيكي:ch_Health@yahoo.com

 

شماره تماس: ۳-۵۷۷۲۲۶۰۲

سدزاينده رود