به وب سايت شبكه بهداشت ودرمان چادگان خوش آمديد

previous pauseresume next

مدير

  دكتر غلامعلي حاجي عرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس الکترونیک(Email):

 

اهم شرح وظایف مدیر:

·          مطالعه سیاست شهرستانی و وزارت متبوع و حفظ آن در سطح شهرستان

·          ارتباط با فرمانداری و ادارات دولتی و شرکت در شورای شهرستان

 

·          ارتباط با مردم در جلب همکاری آنها با اکیپ های سیار بهداشتی و درمانی و غیره

 

·          اقدام در تهیه بودجه های پیشنهادی شبکه شهرستان با همکاری واحد طرح و برنامه و بودجه ی استان.

·          همکاری با واحد تشکیلات و روشها در جهت سازمان دادن وظایف کارمندان و بهبود روش های اداری.

 

·          سرپرستی تهیه و انجام گزارشات و آمارهای عادی و ارسال به دانشگاه.

 

·          نظارت بر فعالیت های کلیه کارکنان شبکه و مراکز بهداشتی درمانی و مراکز پزشکی مربوطه.

·          بررسی وضعیت بهداشتی شهرستان و اجرای برنامه های مربوطه از طریق مرکز بهداشت استان

·          نظارت در تأمین بهداشت مواد غذایی مورد استفاده مردم از طریق نظارت ر تولید کنندگان و کارخانجات تولید مواد غذایی.

·          نظارت بر فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی/ روستایی واحدهای آزمایشگاه و پرستاری و درمانی، تامین نیازهای آنها

·          نظارت بر فعالیت های بخش خصوصی در حوزه دارو و درمان

·          همکاری با ادارات دولتی در تامین نیازمندیهای بهداشتی و درمانی آنها بالاخص بهداشت مدارس.

·          پذیرش و معاینه مصدومین و مجروحین و بیماران سرپایی از طریق تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی موجود و اورژانس پیش بیمارستانی

·          پذیرش و معاینه بیماران بستری از طریق مراکز پزشکی موجود.

·          نظارت بر امور اداری از قبیل کارگزینی، دبیرخانه، بایگانی خدمات و نگهداری اموال و انبارها.

·          مسئول حفظ و حراست از ساختمان های شبکه از نظرامنیتی، سرقت، آتش سوزی و ...

 

 

 

 

ويلاهاي شهرستان چادگان

تماس با ما

آدرس:چادگان روبروي پارك آبشار

 

پست الكترونيكي:ch_Health@yahoo.com

 

شماره تماس: ۳-۵۷۷۲۲۶۰۲

سدزاينده رود