به وب سايت شبكه بهداشت ودرمان چادگان خوش آمديد

previous pauseresume next

معاون بهداشتي

مهندس محمدرضا فدايي

آدرس الكترونيك                                   email :fadaei48@yahoo.com      

 

 

 

اهم شرح وظایف:

۱.شناخت خصوصيات جغرافيايي وجمعيتي شهرستان

۲.شناسايي مشكلات ومسائل بهداشتي شهرستان

۳.رسيدگي ونظارت برحسن اجراي برنامه ها وفعاليت هاي بهداشتي

۴.نظارت وبازرسي از واحدهاي تابعه

۵.ايجاد هماهنگي بين واحد هاي بهداشتي و مراكز وخانه هاي بهداشت

۶.بررسي آمار واطلاعات رسيده از واحد هاي بهداشتي

۷.نظارت برامور کلیه واحدهای بهداشتی

 .         گسترش

·         آمارورايانه

·         بهورزي

·          سلامت خانواده و جمعیت

·          بهداشت محیط

·          بهداشت مدارس

·          بهداشت حرفه ای

·          بهداشت روان

·          مبارزه با بیماری ها

·          مشارکت مردمی

·          آموزش سلامت

·          سلامت دهان و دندان

۸.نظارت بر پایش واحد ها

۹. پایش مراکز و خانه های بهداشت

۱۰. نظارت بر کلینیک های بهداشت و روان، دیابت و ...

 

ويلاهاي شهرستان چادگان

تماس با ما

آدرس:چادگان روبروي پارك آبشار

 

پست الكترونيكي:ch_Health@yahoo.com

 

شماره تماس: ۳-۵۷۷۲۲۶۰۲

سدزاينده رود