به وب سايت شبكه بهداشت ودرمان چادگان خوش آمديد

previous pauseresume next

نظارت بردرمان

 مسئول واحد: محبوبه بهمن زياري

 

آدرس الکترونیک:            Email):b.ziary@yahoo.com)

 

واحد نظارت بر درمان یکی از واحدهای ستادهای شبکه است جهت ارتقاء هر چه بهتر سطح سلامت و درمان شهرستان تابعه.

 

شرح وظایف واحد نظارت بر درمان:

۱- شبکه     ۲- بیمارستان.

شبکه بهداشت و درمان چادگان فاقد بیمارستان می باشد، لذا فعالیت هایی که انجام می گیرد در حیطه ی مراکز درمانی می باشد.

۳- آمار مطب ها و دفاتر کار، مؤسسات درمانی.

مطب های پزشکان عمومی شهرستان چادگان.

مطب های پزشکان عمومی حومه ی شهرستان چادگان.

 مطب های پزشکان متخصص در سطح شهرستان چادگان.

مطب های دندانپزشکی عمومی.

درمانگاه ها و مراکز فعال.

۴- تعرفه های ویزیت خدمات درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۱۷.

رسیدگی به شکایات کتبی و تلفنی.

بازدید از مراکز درمانی به صورت ماهیانه.

شرایط اخذ مجوز تزریقات و پانسمان.

شرح وظایف واحد نظارت بر درمان در شبکه بهداشت.

·          بازدید از کلیه مطب های پزشکان عمومی و متخصص در سطح شهر و حومه طبقه برنامه منظم.

·          بازدید از کلیه مطب های دندانپزشکی در سطح شهر، طبق برنامه منظم.

·          بازدید از دفاتر کار مامایی طبق برنامه منظم.

·          بازدید از مؤسسات درمانی مثل فیزیوتراپی در سطح شهر.

·          بازدید از کلیه داروخانه های سطح شهر و حومه.

·          بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی طبق برنامه منظم.

·          بازدید از مراکز شبانه روزی دولتی طبق برنامه منظم.

·          پیگیری نواقص مراکز طبق زمان معین.

·          ارجاع موارد تخلف طبق مقررات در زمان معین به مراجع ذی صلاح.

·          جمع آوری کلیه آیین  نامه ها و دستور العمل ها و آشنایی با کلیه ی آنها.

·          گزارش موارد از کارشناسان نظارت بر درمان به معاونت درمان.

·          استفاده از فرم های معاونت درمان به صورت کامل.

·          شرکت در برنامه ریزی های درمان در سطح منطقه مطابق با دستورالعمل ها و تعیین نیازهای درمانی در شبکه.

·          نظارت بر اورژانس مرکز بهداشتی درمانی ۱۷ شهریور به صورت مستند

·          آگاهی از آمار جمعیتی، بیماری های منطقه، توزیع بیماران بستری بر حسب علت، علل مرگ و میر و ...

·          شرکت در کمیته های مرگ و میر شبکه بهداشت.

·          تشکیل کمیته های نظارت بر در مان به صورت ماهیانه

·          رسیدگی به مشکلات پرسنل درمانی.

·          تهیه لیست تجهیزات و وسایل در سالن مورد نیاز در مراکز.

·          تهیه فرم ۲۶ آموزشی جهت پرسنل درمان و برگزاری کلاس های آموزشی.

·          تشکیل کلاسهای آموزشی جهت پرسنل در مورد کار با دستگاه های مختلف درمان.

·          تهیه آمار کمبود نیرو در بخشهای پرستاری، رادیولوژی، آزمایشگاه و زایشگاه و اعلام نیاز جهت پرسنل طرحی

·          شرکت در جلسات معاونت درمان.

·          پیگیری تعمیر دستگاه های خراب شده مربوط به درمان توسط شرکت های مربوطه.

ويلاهاي شهرستان چادگان

تماس با ما

آدرس:چادگان روبروي پارك آبشار

 

پست الكترونيكي:ch_Health@yahoo.com

 

شماره تماس: ۳-۵۷۷۲۲۶۰۲

سدزاينده رود