به وب سايت شبكه بهداشت ودرمان چادگان خوش آمديد

previous pauseresume next

واحدبهداشت دهان ودندان

مسئول واحد: دکتر سعيد هادي

آدرس الکترونیک(Email):

 

اهم شرح وظایف واحد بهداشت دهان و دندان:

 

·          شناسایی منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی و درمانی(خانه های بهداشت - مدارس)

·          اطلاع از جمعیت تحت پوشش به خصوص گروه های هدف

·          پایش و نظارت بر عملکرد بهورزان منطقه

·          پایش و نظارت بر عملکرد دندانپزشکان و بهداشتکاران

·          آموزش مدیران، معلمين و مربیان بهداشت مدارس و سایر گروه های غیر متخصص در منطقه ی تحت پوشش.

·          برگزاری کلاس های آموزشی جهت پرسنل بهداشتی تحت پوشش.

·          تأمین هماهنگی بین بخشی و جلب مشارکت مردم

·          مشارکت در طرح ها و تحقیقات استانی و کشوری

·          پیش بینی مواد مصرفی و تجهیزات دندانپزشکی مورد نیاز و اعلام به موقع آن به مرکز بهداشت استان.

·          تأمین تجهیزات مورد نیاز مراکز دندانپزشکی.

·          تأمین نیروی انسانی مورد نیاز

  

برنامه آینده نگر واحد

۱-معاینه ومعرفی دانش آموزان اول ابتدایی نیازمند به ترمیم ویافیشورسیلانت دندان ۶درمحل پایگاه سنجش دانش آموزی

 

۲-اجرای فیشورسیلانت وترمیم دندانپوسیده درتمامی دانش آموزان اول ابتدائی ازاول تیرماه ۱۳۹۰

۳-اجرای فلوراید تراپی برای تمامی کودکان درمهدکودکهای شهرستان ازاول مهر۱۳۹۰

ويلاهاي شهرستان چادگان

تماس با ما

آدرس:چادگان روبروي پارك آبشار

 

پست الكترونيكي:ch_Health@yahoo.com

 

شماره تماس: ۳-۵۷۷۲۲۶۰۲

سدزاينده رود