به وب سايت شبكه بهداشت ودرمان چادگان خوش آمديد

previous pauseresume next

واحد بهداشت حرفه اي

مسئول واحد: لطف اله جباري

آدرس الکترونیک                                  email:lotfolla_jabari@yahoo.com    

 

شرح وظایف بهداشت حرفه ای:

 

 

·     شناسایی واحد های صنعتی و تولیدی و معادن در منطقه و تهیه و تنظیم فرم های شناسایی واحدها و برنامه ریزی جهت بازدید از آنها برای اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای.

·          شناخت کامل از مراحل تولید در هر واحد و بررسی مواد اولیه و واسطه و محصولات.

·     نمونه برداری، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی عوامل زیان آور، بررسی مسائل ارگونومیکی در محیط کار و ارائه راه های پیشگیری و کنترل عوامل زیان آور محیط کار با توجه به استانداردهای موجود.

·          همکاری با پزشک طب کار و پیگیری در جهت پیشگیری از بیماری های ناشی از کار و حوادث آن.

·          بررسی و شناخت کارهای سخت و زیان آور و تعیین اولویت ها جهت برنامه های مربوطه.

·          صدور تأییدیه بهداشتی با توجه به استعلام ارگانهای ذیربط.

·          صدور اخطاریه به واحد های مختلف و پیگیری از طریق مراجع قضایی جهت رفع تخلف و رسیدگی به شکایات واصله.

·          آشنایی با اصول خدمات بهداشتی اولیه(PHC) و نظارت بر حسن اجرای این خدمات به شاغلین.

·          فعالیت جهت تاسیس خانه ها و مراکز بهداشت کار، کنترل ایمنی و بهداشت کار و آموزش دوره ای بهداشتیاران کار.

·          انجام سایر امور مربوطه در سیستم بهداشتی.

ويلاهاي شهرستان چادگان

تماس با ما

آدرس:چادگان روبروي پارك آبشار

 

پست الكترونيكي:ch_Health@yahoo.com

 

شماره تماس: ۳-۵۷۷۲۲۶۰۲

سدزاينده رود