به وب سايت شبكه بهداشت ودرمان چادگان خوش آمديد

previous pauseresume next

واحد سلامت روان

 

مسئول واحد:حسن کرمی

آدرس الکترونیک :                              hassan_karamy@yahoo.com

 

 

اهم شرح وظایف:

·          بررسی و شناخت بیماری های روانی شهرستان

·          بررسی و تعیین میزان بیماری روانی در شهرستان.

·          تشکیل کمیته فنی بهداشت روان شهرستان.

·          تعیین و اعلام به موقع اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز جهت منظور داشتن در بودجه سالانه مرکز بهداشت شهرستان.

·          تدوین و اجرای برنامه های آموزشی جهت کارکنان بهداشتی.

·          همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی درمانی به منظور بررسی فعالیت مراکز مذکور در زمینه بهداشت روان.

·          جمع آوری، کنترل، تجزیه و تحلیل و ارسال به موقع آمار و اطلاعات مربوط به پیگیری بیماری های روانی.

·          پایش و ارزشیابی مداوم برنامه اجرایی شهرستان و تلاش جهت رفع نارسایی ها و بهبود عملکرد.

·          پیشنهاد و مشارکت در اجرای آموزشهای عمومی جامعه در زمینه مسائل بهداشت و روان.

·          هماهنگی و جلب همکاری درون بخشی و سایر بخشهای اجتماعی، اقتصادی محلی که در پیشبرد برنامه مؤثرند.

·          مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقات کاربردی در نظام بهداشتی پس از تصویب و ابلاغ

·          همکاری و مشارکت در اجرای سایر برنامه های بهداشتی با نظر مقام مافوق.

·          ارسال گزارش انجام فعالیت ها و نظارتها به صورت ماهیانه به مرکز بهداشت استان.

·          بررسی وضعیت موجود در پایان هر سال

شرح وظایف کارشناس بهداشت روان در کلینیک بهداشت روان:

·          گرفتن شرح حال روانپزشکی از بیمار و تشکیل پرونده جهت بیمار و ارجاع به پزشک یا روانپزشک.

·          انجام مشاوره و روان درمانی.

·          انجام آزمون های روانی از قبیل آزمون هوشی، شخصیت و ...

·          پذیرش بیماران روانی- عصبی در کلینیک بهداشت روان

 

  فایل آموزشی آسیب های اجتماعی کودکان

   انواع ساختار خانواده

ويلاهاي شهرستان چادگان

تماس با ما

آدرس:چادگان روبروي پارك آبشار

 

پست الكترونيكي:ch_Health@yahoo.com

 

شماره تماس: ۳-۵۷۷۲۲۶۰۲

سدزاينده رود