به وب سايت شبكه بهداشت ودرمان چادگان خوش آمديد

previous pauseresume next

واحد سلامت نوجوانان ،جوانان ومدارس

مسئول واحد: محسن آقابابايي

 

آدرس الکترونیک :                       Email:aghababaei_mohsen@yahoo.com

 

 

اهم شرح وظایف:

·          تدوین برنامه اجرایی عملیاتی واحد بهداشت مدارس

·     برنامه ریزی و هماهنگی با آموزش و پرورش و تهیه برنامه زمانبندی تشکیل پایگاه سنجش به منظور طرح سنجش دانش آموزان بدو ورود به دبستان و تشکیل شناسنامه سلامت برای این گروه.

·          برنامه ریزی جهت انجام معاینات غربالگری و پزشکی دانش آموزان اول ابتدایی، اول راهنمایی، اول دبیرستان

·          پیگیری اختلالات مربوط به دانش آموزان

·          برنامه ریزی جهت انجام معاینات پریکلوزیس در مدارس و جمع آوری آمار و اطلاعات مربوطه، پیگیری موارد ابتلا تا رفع مشکل.

·          برنامه ریزی جهت انجام واکسیناسیون توام دانش آموزان بدو ورود به اول دبیرستان قبل از ثبت نام و در طول تابستان.

·          تشکیل کمیته های بهداشت مدارس و بررسی مشکلات مربوط به مدارس و جامعه مدرسه.

·     برنامه ریزی و انجام بازدید های مشترک از مدارس شبانه روزی و عادی شهرستان با آموزش و پرورش و واحد های بهداشت محیط و بهبود تغذیه.

·          برنامه ریزی جهت انجام آموزش جامع سلامت در مدارس.

·          برنامه ریزی و هماهنگی با ادارات شهرستان جهت انجام برنامه اوقات فراغت دانش آموزان.

·          برنامه ریزی جهت انجام معاینه و تشکیل شناسنامه سلامت دانشجویان و جمع آوری و ارسال آمار مربوطه به استان.

·          آموزش نیروهای جدید الورود به سیستم در مورد فعالیتهای بهداشت مدارس

·          اجرای برنامه های آموزش و باز آموزی کارکنان بهداشتی در مورد فعالیت های بهداشت مدارس و دستورالعمل جدید

·          هماهنگی و جلب همکاری های درون بخشی و برون بخشی جهت پیشبرد فعالیت های بهداشت مدارس.

·          برنامه ریزی و اجرای آموزش رفتارهای پر خطر در قالب طرح بسیج سلامت دانش آموزان، با همکاری آموزش و پرورش و ارگانهای مربوطه

·          برنامه ریزی جهت اجرای آموزش های مربوط به مناسبت های ویژه در مدارس.

·          شرکت در جلسات هماهنگی پزشکان و کاردانان و بهورزان.

·          تنظیم و تکمیل و تجزیه و تحلیل فرم های آماری و عملیات بهداشت مدارس.

·          تهیه شاخص های مربوط به واحد و ارائه گزارش کار سه ماهه به معاونت بهداشتی.

·          انجام نظارت و پایش از مراکز و واحد های بهداشتی در مورد چگونگی انجام فعالیت های بهداشت مدارس و تکمیل چک لیست های مربوطه

·          انجام کارهای متفرقه خواسته شده از طرف استان، مدیریت و معاونت و ...

ويلاهاي شهرستان چادگان

تماس با ما

آدرس:چادگان روبروي پارك آبشار

 

پست الكترونيكي:ch_Health@yahoo.com

 

شماره تماس: ۳-۵۷۷۲۲۶۰۲

سدزاينده رود