به وب سايت شبكه بهداشت ودرمان چادگان خوش آمديد

previous pauseresume next

واحد فن آوري اطلاعاتIT

مسئول واحد:حامد خاكپور

 

آدرس الکترونیک:                   Email :H_khakpour67@yahoo.com

 

 

اهم شرح وظایف واحد:

 

·          درخواست و راه اندازی ADSL جهت شبکه.

·          راه اندازی اینترانت کل شبکه.

·          شناخت و حل مشکلات مربوط به اینترنت پرسنل.

·          شناخت و حل مشکلات مربوط به اینترانت شبکه.

·          راه اندازی سیستم کامپیوتری واحدهای شبکه.

·          درخواست  user nameو  pass wordجهت واحد های شبکه.

·          دریافت و ارسال فایل های مورد نیاز پرسنل شبکه.

·          پیگیری درجهت راه اندازی نرم افزار نظام نوین مالی

·       

ويلاهاي شهرستان چادگان

تماس با ما

آدرس:چادگان روبروي پارك آبشار

 

پست الكترونيكي:ch_Health@yahoo.com

 

شماره تماس: ۳-۵۷۷۲۲۶۰۲

سدزاينده رود