به وب سايت شبكه بهداشت ودرمان چادگان خوش آمديد

previous pauseresume next

واحد مشاركت مردمي

مسئول واحد: صدیقه عباسی

 

آدرس الکترونیک:                       Email:sedighe.abbasi@yahoo.com

 

 

اهم شرح وظایف واحد مشارکت:

 

·          برنامه ریزی جهت همکاری مردم با برنامه های بهداشت در سطح شهرستان

·          ایجاد و امکان مشارکت عملی مردم در ایجاد و راه اندازی واحد های بهداشتی

·          ایجاد و تقویت مکانیسم های مناسب برای همکاری های بین بخشی در امور مربوط به برنامه جلب مشارکت جامعه.

·     ایجاد هماهنگی های لازم و همکاری با سایر واحد های تابعه شهرستان در جهت برنامه ریزی و تعیین اولویت در خصوص برنامه هایی که نیاز به مشارکت مردمی دارند.

·     برنامه ریزی در جهت شناساندن طرح جلب مشارکت در بخش های مختلف توسعه بر اساس خط مشی های تعیین شده و ایجاد انگیزه برای تداوم مشارکت مردم.

·          تماس با مربیان بهداشت مدارس تحت پوشش منطقه خود و جلب همکاری با اولیای مدارس دراتقاء سطح بهداشت منطقه.

·          کسب اطلاعات جمعیتی در مورد مناطق تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان با توجه به اهداف برنامه و چگونگی اجرای آن.

·          انتخاب مرکز مناسب از لحاظ جغرافیایی و دسترسی مردم به خدمات بهداشتی به منظور اجرای طرح مشارکت مردم جامعه

·          تجزیه و تحلیل و کنترل و تهیه آمار جلب مشارکت بر اساس برنامه های تعیین شده.

·          تهیه جداول اطلاعاتی و نمودارهای نمایشی جهت انعکاس مشارکت مردم در برنامه های بهداشتی.

·          برنامه ریزی جهت آموزش و آشنایی پرسنل مراکز انتخاب شده برای اجرای برنامه های مشارکت مردم.

·          جمع آوری گزارش و عملکرد مشارکت مردم و انعکاس آن به مرکز بهداشت استان.

·          نظارت بر شرکت کردن کلیه واحد های تشکیل دهنده مرکز در استفاده از ساختار برنامه مشارکت مردم.

ويلاهاي شهرستان چادگان

تماس با ما

آدرس:چادگان روبروي پارك آبشار

 

پست الكترونيكي:ch_Health@yahoo.com

 

شماره تماس: ۳-۵۷۷۲۲۶۰۲

سدزاينده رود