به وب سايت شبكه بهداشت ودرمان چادگان خوش آمديد

previous pauseresume next

كارگاه برنامه ملی خود مراقبتی

در تاریخ ۱۴/۵/۹۵كارگاه برنامه ملی خود مراقبتی ویژه كارشناسان وكاردانان ومراقبین سلامت در محل سالن اجتماعات شبكه بهداشت و درمان شهرستان چادگان برگزار گردید دراین كارگاه مسئول واحد اموزش وارتقای سلامت پیرامون اهداف برنامه خود مراقبتی اجتماعی، خودمراقبتی سازمانی ،خودیاری وكلیه فرمها وچك لیستها مطالبی را ارائه نمود.

کارگاه آموزشی سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)

درتاریخ ۷/۵/۹۵ کارگاه آموزشی سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)ویژه بهورزان در سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید.

اولین کارگاه آموزشی سامانه یکپارچه بهداشت

در تاریخ ۳/۵/۹۵ اولین کارگاه  آموزشی سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) ویژه کارشناسان ستادی درسالن اجتماعات شبکه بهداشت ودرمان برگزار گردید.

کارگاه آموزشی CPR

در تاریخ ۳/۵/۹۵ کارگاه آموزشی CPR براساس گاید لاین ۲۰۱۵ویژه کلیه پزشکان ،دندانپزشکان ،ماماها وبهیاران برگزار گردید.

نشست سالانه کارشناسان برنامه سلامت کودکان با میزبانی شبکه بهداشت ودرمان چادگان

در تاریخ ۲/۵/۹۵ نشست سالانه کارشناسان برنامه سلامت کودکان استان با میزبانی شبکه بهداشت ودرمان وبا حضور مدیر گروه سلامت خانواده،خانم دکتر مرادی نیا وکارشناسان برنامه سلامت کودکان مرکز بهداشت استان ومسئولین وکارشناسان سایر شهرستانها برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان چادگان RSS

ويلاهاي شهرستان چادگان

تماس با ما

آدرس:چادگان روبروي پارك آبشار

 

پست الكترونيكي:ch_Health@yahoo.com

 

شماره تماس: ۳-۵۷۷۲۲۶۰۲

سدزاينده رود