به وب سايت شبكه بهداشت ودرمان چادگان خوش آمديد

previous pauseresume next

جلسه مدیر شبکه با پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی چادگان

نشست مدیر شبکه بهداشت ودرمان ،مسئول فوریت های پزشکی شهرستان با پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان که دراین جلسه در خصوص طرح زمستانی اورژانس ۱۱۵ صحبت کردند

برگزاری جلسه در خصوص مشکلات نانوایان شبکه

در تاریخ ۲۵/۹/۹۵ جلسه ای با حضور رئیس تعزیرات شهرستان ،نماینده فرمانداری ،رئیس اداره صنعت ومعدن وتجارت ونماینده شبکه بهداشت ودرمان ونانوایان شهرستان در محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت چادگان برگزار گردید ودر این جلسه مشکلات نانوایان شهرستان مورد نقد وبررسی قرار گرفت.

برگزاری کارگاه آموزشی چگونگی استخراج وتحلیل گزارشات نرم افزار جمعیت در آمارگیری

در تاریخ ۲۵/۹/۹۵ کارگاه آموزشی چگونگی استخراج وتحلیل گزارشات نرم افزار جمعیت در آمارگیری، ویژه کاردانان وکارشناسان خانواده ومبارزه با بیماریها در سالن اجتماعات شبکه بهداشت ودرمان چادگان با هماهنگی واحد آمار برگزار گردید.

کمیته نیاز سنجی

در تاریخ ۶/۹/۹۵ کمیته نیازسنجی سال ۱۳۹۶ با حضور معاون محترم بهداشتی وکلیه مسئولین  واحد های بهداشتی در دفتر معاونت بهداشتی برگزار گردید.

برگزاری کمیته آمار

در تاریخ ۲۶/۸/۹۵ کمیته آمار به منظور تحلیل وتفسیر شاخص های واحد سلامت خانواده وجمعیت با حضور معاون بهداشتی ومسئولین واحد های بهداشتی در اتاق معاونت بهداشتی برگزار گردید.در این جلسه مقرر گردید پانل مدیریت اطلاعات سلامت در خانه های بهداشت ومراکز توسط مسئولین واحد های بهداشتی بررسی شود وهر چه سریعتر تاییدگردد. 

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان چادگان RSS

ويلاهاي شهرستان چادگان

تماس با ما

آدرس:چادگان روبروي پارك آبشار

 

پست الكترونيكي:ch_Health@yahoo.com

 

شماره تماس: ۳-۵۷۷۲۲۶۰۲

سدزاينده رود