به وب سايت شبكه بهداشت ودرمان چادگان خوش آمديد

previous pauseresume next

ملاقات مدیر شبکه ورئیس بیمارستان ازبیماران بستری بیمارستان بوعلی

مدیر شبکه بهداشت ودرمان چادگان ورئیس بیمارستان بوعلی از بیماران بستری در بیمارستان بوعلی بازدید نمودند .

بازدید

بازدید دکتر حاجی عرب ،مدیر شبکه بهداشت ودرمان از پروژه در حال احداث مرکز بهداشتی درمانی اورگان

معدوم سازی مواد غذایی تاریخ گذشته

كارشناسان واحد بهداشت محیط در ماههای تیر ومرداد ۹۵ از مراكز تهیه وتوزیع مواد غذایی در سطح شهرستان در قالب طرح تشدید وكنترل مواد غذایی بازدید فنی وبهداشتی بعمل آورده وموفق به كشف ۱۵۰۰ كیلوگرم مواد غذایی فاسدوتاریخ گذشته از مراكز مذكور شده اند كه حسب دستور مقام محترم قضایی مواد غذایی مذكور طی مراسمی در محل دفع زباله های شهری معدوم شدند.

برپایی ایستگاه سنجش فشار خون

به مناسبت هفته دولت ایستگاه سنجش فشار خون برپا گردید.

بازدیددکتر اصغری به همراه دکتر یوسفی ودکتر شاهمرادی از خانه بهداشت پرمه

درتاریخ ۷/۶/۹۵ جناب آقای دکتر اصغری،رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به همراه جناب آقای دکتر یوسفی معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع و جناب آقای دکتر شاهمرادی معاون محترم فرهنگی و دانشجویی دانشگاه از خانه بهداشت پرمه وگروههای جهادی بازدید نمودند .

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان چادگان RSS

ويلاهاي شهرستان چادگان

تماس با ما

آدرس:چادگان روبروي پارك آبشار

 

پست الكترونيكي:ch_Health@yahoo.com

 

شماره تماس: ۳-۵۷۷۲۲۶۰۲

سدزاينده رود